דף הבית אודות גיליונות קודמים כנסים וארועים רכישת מינוי צרו קשר Online first
כרך נא גיליון 1, ינואר 2017
גיליונות אחרונים

כרך נא גיליון 1, ינואר 2017

ביטויי הקורבנוּת בעיתונות הישראלית במהלך מבצע "עופרת יצוקה"

Expressions of Victimhood in the Israeli Press during Operation Cast Lead

גישה חופשית
הדר בירן
דניאל בר־טל
סרט לבן, פדגוגיה שחורה: המבט הישראלי על דפוסי גידול ילדים בגרמניה

White Ribbon, Black Pedagogy: Viewing German Education through an Israeli Lens

גד יאיר
רעות מירום
על ערביוּת וכמיהה לשִכחה: גורלה הסופי של קינת הנשים בהיסטוריה האורָלית של עולי תימן

On Arabness and Yearning to Forget: The Fate of Women's Wailing in the Oral History of Yemenite-Jewish Immigrants

טובה גמליאל
החזון וההיגיון של חינוך קונטמפלטיבי ושל פדגוגיות התבוננות

Contemplative Education and Contemplative Pedagogies

אורן אֶרגז
הקשרים בין תפיסות מורים בנוגע למנהיגות האותנטית של מנהל בית הספר ותחושת העצמתם הפסיכולוגית לבין התנהגויות נסיגה והתנהגות אזרחית

The Relationship between Authentic Leadership, Psychological Empowerment and Withdrawal Behaviors, and Teachers' Citizenship Behaviors

סיגלית צמח
אורלי שפירא־לשצ'ינסקי
מנהלים מעל ומעבר: ההתנהגות האזרחית הארגונית בקרב מנהלי בית ספר

Management and Beyond: Understanding the Organizational Citizenship Behavior of School Principals

ליאורה נוטוב
אנית סומך
פנייה לעזרה על־פי רכיבי המודל "איום על הערך העצמי": נוער במצבי סיכון ונוער נורמטיבי

‎Help-seeking according to the "Threat to Self-esteem" Model among At-risk and Normative Adolescents

זאב קאים
שלמה רומי
אופטימיות לא זהירה: כלי למדידת אופטימיות מן הטיפול התרופתי באיידס

גידי רובינשטיין
אמפתיה בפסיכותרפיה כפי שהיא משתקפת בסכמות קוגניטיביות פונקציונליות של מטפלים ומטופלים

Empathy in Psychotherapy as Perceived by Therapists and Patientsin terms of Functional Cognitive Schemata

טלי שימקין
יעל אידיסיס
יובל וולף
חשיפה של מחלת הנפש של בן או בת ואיכות החיים של ההורים

Disclosure of an Adult Child's Mental Illness: How Does it Affect Parental Quality of Life?

רבקה דינר זיסק
רבקה תובל משיח ושלמה קרביץ
המפגש הבין־תרבותי של מטפלים פיליפינים עם הזקנים הישראלים שבטיפולם ועם בני משפחותיהם

Cultural Encounters between Filipino Caregivers and Israeli Care Recipients and Families

אורנה אשכנזי
ליאת איילון
טיפולוגיה חדשנית של המושג שעמום והשלכותיה על ייעוץ תעסוקתי

An Innovative Typology of Boredom: Practical Applications for Occupational Counseling

ענת רפופורט
לינה משותפת, מִשמוּע הגוף ואיפוק בהבעת רגשות בעיני בוגרי קיבוץ

Communal Sleeping, Discipline of the Body, and Emotional Restraint in the eyes of Adults Raised on Kibbutzim

גלי פלטי
תקשורת אמפתית כחלק מדיאלוג: האם היא מובילה להתמקדות של הנמען בעצמו או בזולתו?

Empathy as a Facilitator of Self-centered Orientation

ענת אשד
יובל וולף
הבדלים בין־תרבותיים בדירוג חומרתם של מעשי רצח במשפחה בחברה רב־תרבותית

Intercultural Differences in the Severity Ranking of Domestic Murders in a Multi-cultural Society

יובב עשת
ציפי סלע
האם בעל המאה הוא בעל הדעה? יחסים זוגיים בראי דפוסי הפרנסה

Is the One Who Has the Dough the One Who Runs the Show? Spousal Relationships as Reflected in Earning Patterns

ליאת קוליק
אור כץ
הודעות
איך משאירים חרדיות באקדמיה? הסטודנטית הביא הביתה מאמר עם המילה אבולוציה- בעלה התנגד שתחזור ללמוד

דה מרקר

5/10/2018
מחקר שפורסם בכתב-העת מגמות, בהוצ' האונ' הפתוחה ומכון סולד, בנושא אלימות פיזית בין בני-זוג (ונערך בשיתוף עם האונ' העברית)

פורסם בגלי צה"ל בתכנית משפחה גרעינית

3/6/2018
שיעמום הוא לא תמיד "סתם" שיעמום

פורסם בידיעות אחרונות

3/12/2017
מעריב | "שחררנו דעות קדומות": כך חיים 20 אלף ישראלים בגרמניה

ראיון עם פרופ' גד יאיר

1/4/2017
לא רק השכר: ההבדל האמיתי בין רופאים גברים לרופאות נשים

פורסם בוואלה

8/31/2016
ד"ר רעות שהם בתכנית סדר נשים

רשת א

8/29/2016
רווקים ורווקות באי החלטיות מתמשכת

רשת ב | שניים בשתיים

8/24/2016
דר' צמח אסיף, פסיכולוג קליני, מטפל זוגי מאונ' בר אילן- ערך מחקר על דפוסי קבלת החלטות בדייטים מספר מה מאפיין אנשים שמתקשים למצוא אהבה.

משפחה גרעינית גלי צה"ל

8/17/2016
ההיסטוריה מגיעה לאינטרנט

פורסם ב- IT Portal

8/9/2016
ריבוי תפקידים, קונפליקט תפקידים ותחושת דחק בקרב אמהות עובדות- מחקר חדש בכתב העת מגמות.

השיחה נערכה ברשת ב' צבע הכסף יומן הכלכלה- אוגוסט 2016

8/3/2016
מחקר חדש: לאמא השפעה מכרעת על בחירתה המקצועית של הבת

פורסם בזמנים בריאים בידיעות אחרונות

10/25/2015
מדבריו של מר אליעזר שמואלי בכנס מגמות בחקר החברה הישראלית באוקטובר 2015

כנס מגמות בחקר החברה בישראל, לציון 65 שנה לכתב העת "מגמות" התקיים באוקטובר 2015 מדבריו של מר אליעזר שמואלי יו"ר הועד המנהל של מכון סאלד מנכ"ל משרד החינוך לשעבר

10/15/2015